Always Mangan Di Rumah

Aku karo konco-koncoku biasa mangan neng warung-warung pinggir dalan, yo biasa cah kosan. Balek dhek kampus langsung neng “Bebek Willy”, sedia ayam, lele, tahu, tempe, usus goreng. Menu paporit ayam goreng dada, sego biasa, 8500 perak. Manggane kadang ramean, kadang mung wong loro, mboh karo Nana, Retta, Ika, utowo Vincent. Nek gek orak lunggo kampus yo mangan dhewean, dek kosan numpak motor koyo wong edan, mangan yo koyo kenter. Biasane nek mangan dhewean, mangan kalo ngobrol suwe ngobrole.

La? Lha tho… Edan beneran… Dhewean kok ngobrol….

Ngobrol karo sih dodol lho.. Mas “Willy”, jeneng asli diumpetke ben ora nambah penggemare, ngobrol orak jelas juntrunge, ngalor-ngidur sak penake, kadang yo ngomongi masalah warung, kincring-kincringe pengamen, kadang ngomongi sing saru-saru, hehe… Opo bedane ayam goreng dodo karo dodone ayam kampus? Hayo opo coba? Khusus dewasa! Hahaha… Yo koyo kui, mas-mas gaul. Senenge ngledo.

Mas “Bebek Willy” (MBW BMW, ben keren!) : Lho, dhewean? Orak karo bojomu?
Aku (A) : Ora, bojo sing ndhi ke?
BMW :  Yo sing biasane kui, sing kudungan. Wingi yo aku weruh, awan-awan, tak celok ora krungu. Neng kono… (karo nunjuk neng arah Nyawang).
A : Ah, dudu bojoku kui.

Lanjut ngobrol-ngobrole wis… Ndilalah galau teko…

A :  Mas, koyone nek mangan neng kene ora pernah bakal karo bojoku wes…
BMW : La nopo?
A : Ora kaiki. Bojoku soale mesti mangan neng omah, nek ora mangan neng omah yo ngowo bekel.

Wis-wis bubar… Balek.

About Dode

Seorang mahasiswa Teknik Sipil yang sering disebut-sebut kurang kerjaan sampai mengerjakan hal-hal yang tidak perlu dikerjakan. View all posts by Dode

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: